Foto: smålandsbilder.se

Premiering av personalinsatser inom barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden vill premiera personal som gör något extra, utöver det vanliga, i sitt arbete inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter.

Insatsen ska vara något som gynnar barn och/eller elever i sitt lärande. Insatserna kan gälla pedagogiska insatser, arbetsplatsinsatser, sociala insatser, miljöinsatser m.m. och all personal anställd inom barn- och utbildningsförvaltningen kan nomineras.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott utser tre pristagare varje år. Total prissumma är 15 000 kr.

Nomineringar

Nomineringar kan lämnas enskilt eller av grupper. Barn/elever, föräldrar och personal är välkomna med nomineringar. Det är inte tillåtet att nominera sig själv. Fokus är att alla insatser ska leda till att barns/elevers lärande stärks.

Nomineringar skickas till:
Gislaveds kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
332 80 Gislaved

eller via e-post till bun@gislaved.se

I nomineringen anges:

  • den anställdes namn
  • den anställdes arbetsplats
  • motivering om vad den anställde gör som gynnar barns och/eller elevers lärande
  • namn, adress och telefonnummer till den/de som nominerar.

Tiden för att lämna nomineringar 2022 är avslutad.

Sidan uppdaterades senast: