Premiering av personalinsatser inom socialnämndens verksamhetsområden

Socialnämnden vill premiera individer eller grupper som gör något extra, utöver det vanliga, i sitt arbete inom socialförvaltningens verksamheter.

Insatsen ska vara något som bidrar till ökad kvalitet för de vi är till för eller för en enskild brukare. Insatsen kan också handla om förbättringar av arbetsmetoder, processer och rutiner. Insatserna kan gälla omsorgsinsatser, arbetsplatsinsatser, sociala insatser, miljöinsatser m.m. och all personal anställd inom socialförvaltningen kan nomineras.

Socialnämndens arbetsutskott utser tre pristagare varje år. Total prissumma är 15 000 kr.

Prisutdelning sker vid socialnämndens julavslutning.

Nomineringar

Nomineringar kan lämnas enskilt eller av grupper. Brukare, anhöriga och närstående samt personal är välkomna med nomineringar. Det är inte tillåtet att nominera sig själv.

Fokus är att alla insatser ska leda till ökad kvalitet och förbättringar av verksamheten.

Nomineringar skickas in via e-tjänsten:

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=782033X192705254X42501länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Alternativt via brev till:

Gislaveds kommun
Socialnämnden
332 80 Gislaved

Ange den anställdes namn, arbetsplats och motivering tillsammans med namn, adress och telefonnummer till den/de som nominerar.

Nomineringar ska lämnas senast 8 november 2019.

Sidan uppdaterades senast: 2019-09-05