Premiering av personalinsatser inom socialnämndens verksamhetsområden

Socialnämnden vill premiera individer eller grupper som gör något extra, utöver det vanliga, i sitt arbete inom socialförvaltningens verksamheter.

Insatsen ska vara något som bidrar till ökad kvalitet för de vi är till för eller för en enskild brukare. Insatsen kan också handla om förbättringar av arbetsmetoder, processer och rutiner. Insatserna kan gälla omsorgsinsatser, arbetsplatsinsatser, sociala insatser, miljöinsatser med mera. All personal anställd inom socialförvaltningen kan nomineras.

Socialnämndens arbetsutskott utser tre pristagare varje år. Total prissumma är 15 000 kr.

Prisutdelning sker vid socialnämndens julavslutning.

Nomineringsprocessen för 2021 är avslutad. Nästa nomineringsomgång startar under 2022.

Sidan uppdaterades senast: