Stiftelsen Eva Maria Jönsson Fällan donationsfond

Består av ett fastighet. Stiftelsens ändamål är att denna ska ”användas till för kommunen erforderliga utgifter” vilket har tolkats som att medel kan delas ut till enskilda i form av en ”lov-peng” om maximalt 5000 kronor per person.

Bidrag ges i huvudsak till behövande i en modern kontext, som t.ex. sökande med en svår ekonomisk situation, i socialt utanförskap, med funktionsnedsättning för aktiviteter som t.ex. lägerverksamhet. Den sökande får inte vara beviljad försörjningsstöd samt behöver vara bosatt i Ås.

Sista ansökningsdag är 30 april.

Sidan uppdaterades senast: