Regler för stipendiet och hur du går till väga för att skicka in din ansökan till Oskar johansson skalleved fond

Oskar Johansson testamenterade sin fastighet i Skalleved i Kållerstads socken till Reftele f.d. kommun 1961. Fastigheten skulle säljas, och pengarna från försäljningen skulle bilda en fond. Oskar Johansson föreskrev att ”avkastningen (av kapitalet) skall som stipendier utdelas till elever inom Reftele, Ås och Kållerstads socknar, som genomgår utbildning till sjuksköterskor”.

Fonden har haft mycket låg avkastning under en rad av år, och utdelning har inte kunnat göras. Gislaveds kommunstyrelse, som förvaltar fonden, har fått Länsstyrelsens beslut på att även få använda kapitalet för utdelning av stipendier. På sikt kommer fonden att upplösas eftersom kapitalet kommer – om ansökningar kommer in och godkänns – att förbrukas.

Kommunstyrelsen har i oktober 2016 beslutat om regler för ansökan om utdelning från fonden.

Stipendier kan beviljas efter ansökan enligt följande regler:

 • Ansökningsblankett på webbplatsen ska användas. Den ska skrivas ut och skickas in tillsammans med ett personligt brev.
 • I brevet berättar den sökande lite om sig själv, varför man valt sjuksköterskeyrket och vad man vill med sitt yrkesval.
 • Sökande ska vara född och/eller boende i nuvarande Västbo Sankt Sigfrid församling eller vara född eller uppvuxen där och fortfarande ha anknytning till bygden.
 • Bostads- och födelseort styrks med intyg från Skattemyndigheten. Anknytning i övrigt bedöms efter uppgifter som lämnas i det personliga brevet.
 • Sökande ska vara/varit studerande på grundutbildning för sjuksköterska (180 hp) eller på vidareutbildning (master) eller på specialistutbildning (30 – 75 hp).
 • Studietakten kan vara på heltid eller deltid (hel- eller halvfart). CSN:s studietakt ska följas och styrkas med intyg från högskola/universitet.
 • Ansökan görs i efterskott för en termin eller ett läsår.
 • Stipendium kan sökas för maximalt två läsår eller fyra terminer per studerande för grundutbildning samt för en termins specialisering. Retroaktivitet för mer än två terminer medges inte.
 • För vidare-/specialistutbildning kan stipendium sökas för en termin utöver grundutbildningen.
 • Det finns två ansökningstillfällen per år. Ansökan ska vara insänd före 1 april och före 1 november respektive år.
 • Ansökan skickas till: Stiftelsen Oskar Johansson Skalleved fond, c/o Gislaveds kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, 332 80 Gislaved.
 • Stiftelsestyrelsen beslutar i plenum och efter beredning av kommunstyrelseförvaltningen.
 • Sökanden underrättas om beslutet. Utbetalning sker snarast möjligt därefter.

Sidan uppdaterades senast: