Färjeläget vid sjön Bolmen

Sydvattens Bolmenfond

Syftet med Sydvattens Bolmenfond är att bidra till vattenkvalitetsförbättrande åtgärder eller aktiviteter. Föreningar, intresseorganisationer och kommuner kan söka bidrag från fonden. Årligen avsätts 500 000 kriner per år till fonden. Sydvatten är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till västra Skåne. 

Åtgärder och aktiviteter som kan få bidrag 

Följande åtgärder och aktiviteter är exempel på vad som kan komma ifråga för bidrag från Bolmenfonden:

  • Åtgärder som har ett allmänt intresse, till exempel latrintömningsanläggningar i hamnar och toaletter vid badplatser.
  • Införskaffande av miljöskyddsutrustning eller saneringsutrustning.
  • Upprättande av handlingsberedskap som kan bidra till att minska riskerna för utsläpp eller annan negativ påverkan på vattenkvaliteten i sjön.
  • Informationskampanjer och utbildningsinsatser som syftar till att öka kunskapen om värdet av vattnet och behovet av att skydda det.
  • Utredningar eller undersökningar som sker inom ramen för uppströmsarbeten till exempel i Lagans vattenråds (eller Bolmengruppens) regi

Ansökan

Ansökan sker till Ljungby kommun som administrerar ansökningarna. De lämnar sedan förslagen vidare för beredning och ställningstagande hos Sydvatten. Sydvatten tar beslut om tilldelning av bidrag vid tre tillfällen per år i april, september och december. Ansök hos Ljungby kommun senast den 15 mars, 15 augusti eller 15 november.

Du söker genom att fylla i och skicka in en blankett. Här finns även mer information.  Pdf, 119.5 kB.

Skicka ansökan med e-post till info@ljungby.se eller med post till:
Ljungby kommun
Att: Miljöstrateg, Utvecklingsavdelningen
Olofsgatan 9
341 83 Ljungby

Sidan uppdaterades senast: