Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Bilden föreställer den sverigefinska flaggan

Den sverigefinska flaggan

Finskt förvaltningsområde

Gislaveds kommun är sedan 2018 med i förvaltningsområdet för finska språket. Det innebär att du som finsktalande har ett förstärkt grundskydd och bland annat rätt till viss service på finska.

Arbetet med de nationella minoriteterna regleras i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. I den beskrivs de fem nationella minoriteternas grundläggande rättigheter. Kommuner och regioner kan själva välja att frivilligt ansöka om att ingå i förvaltningsområde för finska, samiska eller meänkieli. De kommuner och regioner som ansluts mottar årligen statsbidrag för sitt arbete med att stärka skyddet för de nationella minoriteterna.

Se gärna vår informationsfilm nedan. Du kan också ta del av ett tvåspråkigt informationsblad som är framtaget i samverkan mellan Gislaveds finska förening och Gislaveds kommun.

Att Gislaveds kommun är medlemmar av förvaltningsområdet för finska språket beror på att finsktalande är en stor minoritet i kommunen.

vård- och omsorgsboendet Vitsippan finns en avdelning för finskspråkiga med finskspråkig personal.

Sidan uppdaterades senast: