Protokoll från barn- och utbildningsnämndens  sammanträde den 18 juni

Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 18 juni är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

18 juni

Paragrafer

84-97

Anslaget publicerades

25 juni

Anslaget tas ner

17 juli

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen