Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 22 maj

Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 22 maj 2019 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

FAstighet- och servicenämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-22

Paragrafer

46 - 53

Anslaget publicerades

2019-05-29

Anslaget tas ner

2019-06-24

Förvaringsplats för protokollet

Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved