Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 24 april

Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 24 april är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Fastighet- och servicenämnden

Sammanträdesdatum

2019-04-24

Paragrafer

37 - 45

Anslaget publicerades

2019-05-06

Anslaget tas ner

2019-05-29

Förvaringsplats för protokollet

Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved