Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 26 juni

Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde 2019-06-26 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Fastighet- och servicenämnden

Sammanträdesdatum

2019-06-26

Paragrafer

55-66

Anslaget publicerades

2019-06-28


Anslaget tas ner

2019-07-22

Förvaringsplats för protokollet

Fastighet- och serviceförvaltningen