Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 17 april

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 17 april är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

17 april

Paragrafer

89-104

Anslaget publicerades

2019-04-18

Anslaget tas ner

2019-05-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsekontoret