Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 18 juni

Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 18 juni är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

18 juni 2019

Paragrafer

75-88

Anslaget publicerades

25 juni

Anslaget tas ner

22 juli

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen