Upphävande av eldningsförbud

Från och med torsdag den 2 maj 2019 kl. 17.00 upphävs eldningsförbudet i Gislaveds kommun.

För mer information se Gislaveds kommuns webbplats www.gislaved.se eller kontakta kommunens kontaktcenter.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Räddningstjänsten

Sammanträdesdatum

(datum)

Paragrafer

(Ange paragraf)

Anslaget publicerades

2 maj

Anslaget tas ner

(datum)

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningens kansli