1. Protokoll från antagningsdelegationens sammanträde den 25 juni

  Protokoll från antagningsdelegationens sammanträde den 25 juni är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  antagningsdelegationen

  Sammanträdesdatum

  25 juni

  Paragrafer

  5-9

  Anslaget publicerades

  12 juli

  Anslaget tas ner

  5 augusti

  Förvaringsplats för protokollet

  tekniska förvaltningen

   

  • Protokollet finns att ta del av hos tekniska förvaltningen. Kontakta kontaktcenter för att få del av protokollet.
 2. Protokoll från antagningsdelegationens sammanträde den 25 juni

  Protokoll från antagningsdelegationens sammanträde den 25 juni är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  antagningsdelegationen

  Sammanträdesdatum

  25 juni

  Paragrafer

  3-4

  Anslaget publicerades

  12 juli

  Anslaget tas ner

  5 augusti

  Förvaringsplats för protokollet

  tekniska förvaltningen

   

  • Protokollet finns att ta del av hos tekniska förvaltningen. Kontakta kontaktcenter för att få del av protokollet.
 3. Protokoll från räddningsnämndens sammanträde den 18 juni

  Protokoll från räddningsnämndens sammanträde den 18 juni är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  räddningsnämnden

  Sammanträdesdatum

  18 juni

  Paragrafer

  48-49

  Anslaget publicerades

  8 juli

  Anslaget tas ner

  29 juli

  Förvaringsplats för protokollet

  kommunstyrelseförvaltningens kansli

   

 4. Protokoll från bygg- och miljönämnd Gislaved-Tranemos sammanträde den 25 juni

  Protokoll från Bygg- och miljönämnd Gislaved-Tranemos sammanträde den 25 juni är nu justerat.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo

  Sammanträdesdatum

  25 juni

  Paragrafer

  92-116

  Anslaget publicerades

  1 juli

  Anslaget tas ner

  25 juli

  Förvaringsplats för protokollet

  Bygg- och miljöförvaltningen, Gislaveds kommun


 5. Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 26 juni

  Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde 2019-06-26 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Fastighet- och servicenämnden

  Sammanträdesdatum

  2019-06-26

  Paragrafer

  55-66

  Anslaget publicerades

  2019-06-28


  Anslaget tas ner

  2019-07-22

  Förvaringsplats för protokollet

  Fastighet- och serviceförvaltningen

   

 6. Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 26 juni

  Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 26 juni 2019 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Fastighet- och servicenämnden

  Sammanträdesdatum

  2019-06-26

  Paragrafer

  54, omedelbart justerat

  Anslaget publicerades

  2019-06-27

  Anslaget tas ner

  2019-07-20


  Förvaringsplats för protokollet

  Fastighet- och serviceförvaltningen

   

 7. Protokoll från barn- och utbildningsnämndens  sammanträde den 18 juni

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 18 juni är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdatum

  18 juni

  Paragrafer

  84-97

  Anslaget publicerades

  25 juni

  Anslaget tas ner

  17 juli

  Förvaringsplats för protokollet

  Barn- och utbildningsförvaltningen

   

 8. Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 18 juni

  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 18 juni är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Tekniska nämnden

  Sammanträdesdatum

  18 juni 2019

  Paragrafer

  75-88

  Anslaget publicerades

  25 juni

  Anslaget tas ner

  22 juli

  Förvaringsplats för protokollet

  Tekniska förvaltningen

   

 9. Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 22 maj

  Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 22 maj 2019 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  FAstighet- och servicenämnden

  Sammanträdesdatum

  2019-05-22

  Paragrafer

  46 - 53

  Anslaget publicerades

  2019-05-29

  Anslaget tas ner

  2019-06-24

  Förvaringsplats för protokollet

  Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved

   

 10. Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 24 april

  Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 24 april är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Fastighet- och servicenämnden

  Sammanträdesdatum

  2019-04-24

  Paragrafer

  37 - 45

  Anslaget publicerades

  2019-05-06

  Anslaget tas ner

  2019-05-29

  Förvaringsplats för protokollet

  Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved


 11. Upphävande av eldningsförbud

  Från och med torsdag den 2 maj 2019 kl. 17.00 upphävs eldningsförbudet i Gislaveds kommun.

  För mer information se Gislaveds kommuns webbplats www.gislaved.se eller kontakta kommunens kontaktcenter.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Räddningstjänsten

  Sammanträdesdatum

  (datum)

  Paragrafer

  (Ange paragraf)

  Anslaget publicerades

  2 maj

  Anslaget tas ner

  (datum)

  Förvaringsplats för protokollet

  Kommunstyrelseförvaltningens kansli


 12. Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 17 april

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 17 april är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdatum

  17 april

  Paragrafer

  89-104

  Anslaget publicerades

  2019-04-18

  Anslaget tas ner

  2019-05-10

  Förvaringsplats för protokollet

  Kommunstyrelsekontoret

   

Sidan uppdaterades senast: 2018-06-14