Anslagstavla, RSS-FEED

 • 2019-10-11

  Protokoll från kommunstyrelsens näringsutskotts sammanträde den 9 oktober


  Protokollet från mötet är nu justerat. Anslaget gäller paragraf 45-49 och finns förvarat på kommunstyrelseförvaltningen. Anslaget publicerades den 11 oktober och tas ner den 2 november. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
 • 2019-10-10

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 9 oktober 2019


  Protokoll är nu justerat och finns även att ladda hem som PDF-fil. Anslaget gäller paragraf 255-269 och finns förvarat på kommunstyrelsekontoret. Anslaget publicerades den 10 oktober och tas den 1 november. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
 • 2019-10-08

  Protokoll från räddningsnämndens sammanträde den 24 september


  Protokollet är nu justerat och finns även att ladda hem som PDF-fil. Anslaget gäller paragraf 61-71 och finns förvarat på kommunstyrelsekontoret fr.o.m. den 7 oktober till den 31 oktober. Den som vill överlaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerats här.
 • 2019-10-02

  Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott sammanträde den 2 oktober


  Protokollet är nu justerat och finns förvarat på kommunstyrelsekontoret. Ansalget gäller paragraf paragraf 24-26 och publicerades den 2 oktober och tas ned 24 oktober. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
 • 2019-10-01

  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 


  Protokollet är nu justerat finns förvarat på kommunstyrelseförvaltningen, protokollet finns också att ladda hem som PDF-fil. Anslaget gäller paragraf 106-119 och publicerades den 1 oktober och tas ner den 23 oktober. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.
 • 2019-09-30

  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 24 september


  Protokollet är nu justerat och finns även att ladda hem som PDF-fil. Anslaget gäller paragraf 106-118 och finns förvarat på tekniska förvaltningen fr.o.m. den 30 september till den 25 oktober. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publiserats här.
 • 2019-09-27

  Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 25 september 2019


  Protokollet är nu justerat och finns även att ladda hem som PDF-fil. Anslaget gäller paragraf 83-93 och finns förvarat på fastighet- och serviceförvaltningen fr.o.m. den 27 september till den 24 oktober. Den som vill överlaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerats här.
 • 2019-09-27

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 24 september


  Protokollet är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Anslaget gäller paragrafer 114-126 och finns förvarat på barn- och utbildningsförvaltningen fr.o.m. den 27 september till den 21 oktober. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerats här.
 • 2019-09-26

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 25 september 2019


  Protokollet är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Anslaget gäller paragraf 248-254 och finns för förvarat på kommunstyrelsekontoret fr.o.m. den 26 september till 18 oktober. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
 • 2019-09-25

  Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott sammanträde den 23 september


  Protokollet är nu justerat och den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Anslaget gäller paragraf 1-4 och finns förvarat på kommunstyrelsekontoret fr.o.m. den 25 september till den 16 oktober.
 • 2019-09-25

  Protokoll från Socialnämndens sammanträde den 24 september 2019


  Protokollet har justerats och finns även att ladda hem som PDF-fil. Anslaget gäller paragraf 117 och finns förvarat på Socialförvaltingen fr.o.m. den 24 september till den 28 oktober. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.
 • 2019-09-12

  Överklaga ett beslut


  Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel så finns det två olika sätt att överklaga beroende på beslutet. Laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.En laglighetsprövning ställs till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutets protokoll har justerats och satts upp på kommunens officiella anslagstavla. Ett förvaltningsbesvärs kan bara överklagas av den person det direkt berör, och måste ske inom tre veckor från det att berörd person tagit del av beslutet. 

Sidan uppdaterades senast: 2019-09-11