Demokratiberedningenen

Demokratiberedningen är en fullmäktigeberedning i Gislaveds kommun som består av 15 politiker. Beredningen är ett politiskt organ som har som huvudsyfte att arbeta långsiktigt med demokratiutvecklingen i kommunen.

Uppgifterna demokratiberedningen har är:

  • Omvärldsbevakning, ta fram rapporter och analyser som underlag till kommunfullmäktige.
  • Ta fram underlag inför kommunfullmäktiges vision, övergripande mål och inriktningar.
  • Ta fram underlag i arbetet med översiktsplan.
  • Löpande utvärdera vision, övergripande mål och inriktningar samt översiktsplan.
  • Utifrån vision, övergripande mål och inriktningar samt översiktsplan ta fram förslag på politiska initiativ.
  • Dialog med medborgare och näringsliv.
  • Bereda ärenden på särskilt uppdrag av kommunfullmäktige.

Demokratiberedningen har funnits i kommunen sedan 2019-01-01 och sammanträder sex gånger per år. Ordförande för beredningen är Agneta Karlsson (M), 1:e vice ordförande är Lars-Ove Bengtsson (C), och 2:e vice ordförande är Jeanette Fredriksson (S).

Sidan uppdaterades senast: 2019-05-14