Lokalsamtal

Lokalsamtal är en ny satsning från Gislaveds kommun som syftar till att kommunen ska föra dialog med invånare i kommunens mindre orter.

 

Från kommunens sida är det viktigt att alla kommuninvånare får möjlighet att vara med och tycka till om kommunens verksamhet och att de får möjlighet till medbestämmande, oavsett var du bor i kommunen.

Vi kommer att använda en modell där invånarna själva får vara med och tycka till om vilka frågor de vill prata om under Lokalsamtalen. Därefter kommer lokalsamtalen att ske i två steg, där först tjänstepersoner och därefter politiker besöker orten. Under lokalsamtalen kommer vi att tillsammans prioritera vilka frågor som det ska fokuseras på för att utveckla bygden. För att ta detta vidare kommer utvecklingsgrupper bildas under kvällen, med en kontaktperson från Gislaveds kommun som följer upp det som kommer fram.

Lokalsamtalen kommer att genomföras under nästkommande mandatperiod, i elva av kommunens orter. Under 2019 kommer två orter besökas och under de nästkommande tre åren kommer tre orter per år besökas.

Sidan uppdaterades senast: 2018-10-19