Positiva tillgångar i Broaryd med omnejd

Positiva tillgångar i Broaryd med omnejd

Lokalsamtal i Broaryd

Hösten 2019 genomfördes Lokalsamtal i Broaryd med omnejd.

Minnesanteckningar från Lokalsamtalen finns att ladda ner i högerspalten.

Under samtalen diskuterades bland annat äldres boende, gång- och cykelvägar, infrastruktur, bostäder, föreningsliv och skolfrågor.

Förslagen från mötena kommer att arbetas vidare med av kommunen och en arbetsgrupp som skapades vid mötet den 27 november.

Sidan uppdaterades senast: 2020-03-27