Hälsans bestämningsfaktorer

Att ha en god hälsa, dvs att må bra och ha tillräckligt med resurser för att klara vardagens krav och kunna förverkliga sina personliga mål (Nordenfelt, 1991), är betydelsefullt för alla. Forskning har visat att flertalet av dagens sjukdomar och hälsoproblem beror på flera samverkande faktorer. Det betyder att det sällan finns en enda faktor som är tillräcklig för att en individ ska drabbas av ohälsa. För ett effektivt folkhälsoarbete är det därför bättre att fokusera på så kallade bestämningsfaktorer för hälsan än på enskilda sjukdomar.

Hälsans bestämningsfaktorer handlar om både det absolut grundläggande, som rent vatten, mat, värme och en säker miljö samt de faktorer som stödjer individen att bli stark och mindre sårbar för olika risker och utmaningar i livet. Det handlar alltså om vårt arv och hur vi lever, men även om exempelvis ekonomi och kultur. Samspelet mellan alla dessa faktorer är viktiga för hälsan. En annan betydelsefull faktor för hälsan är känslan av sammanhang. En människa som känner sig behövd, som upplever tillvaron som meningsfull och som känner sig ha kontroll över sitt eget liv har lättare att behålla hälsan än den som känner sig ensam och utan sammanhang. Med detta perspektiv fokuserar Gislaveds kommuns folkhälsoarbete på det som gör människor friska och vid god hälsa istället för att lägga fokus på ohälsan och dess orsaker.

Sidan uppdaterades senast: 2016-08-24