Tekniska nämnden

Tekniska nämnden har som målsättning att driva en god kommunal service till allmänheten, organisationer och myndigheter inom verksamhetsområdena:

  • Väghållning med gatubelysning, trafik och trafiksäkerhet
  • Torg och andra allmänna platser
  • Parker, skogar och exploateringsmark
  • Vattenförsörjning och avloppsbehandling
  • Avfallshantering och renhållning

Tekniska nämndens ledamöter

Håkan Josefsson (C), ordf.

Håkan Josefsson (C), ordf.

Per Lorentsson (M), 1:e vice ordf.

Per Lorentsson (M), 1:e vice ordf.

Jörgen Karlsson (S), 2:e vice ordf.

Jörgen Karlsson (S), 2:e vice ordf.

Johan Larsson (C)

Johan Larsson (C)

Sandy Lind (WeP)

Sandy Lind (WeP)

Charlotta Saras Skarphagen (S)

Charlotta Saras Skarphagen (S)

Anders Nilsson (SD)

Anders Nilsson (SD)

Sidan uppdaterades senast: 2019-08-05