Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. I Gislaved består kommunfullmäktige av 49 ledamöter. Det är du som kommuninvånare i Gislaved som bestämmer vem som ska sitta i kommunfullmäktige. Det gör du var fjärde år när det är allmänna val genom att rösta.

I Gislaveds kommun finns nio olika politiska partier representerade i kommunfullmäktige.

Mandatfördelning 2015-2018

Moderaterna: 11 mandat
Centerpartiet: 6 mandat
Liberalerna: 2 mandat
Kristdemokraterna: 2 mandat
Socialdemokraterna: 18 mandat
Vänsterpartiet: 1 mandat
Miljöpartiet: 2 mandat
Sverigedemokraterna: 6 mandat
Kommunistiska partiet: 1 mandat

Sammanträdena är offentliga och alla är välkomna att lyssna på beslut och debatt.

Kommunfullmäktiges uppgifter

I kommunfullmäktiges uppgifter ingår att:

  • Ange mål och riktlinjer för verksamheten.
  • Fastställa budget, skatt och andra ekonomiska frågor.
  • Fastställa nämndernas organisation och arbetsformer.
  • Välja ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar.
  • Välja revisorer och revisorsersättare.
  • Fastställa grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda.
  • Fastställa årsredovisning och bevilja ansvarsfrihet.

Sidan uppdaterades senast: 2018-08-28