2017-02-23 Motion om att införa sex-timmars arbetsdag

Marie Lackenbauer (V) Motion om att införa sex-timmars arbetsdag, daterad den 23 februari 2017PDF

Svar på motion om att införa sex-timmars arbetsdag, daterat den

Senast ändrad: 2017-03-31 av Yvonne Thelin Karlsson