2017-03-30 Motion om att minska antalet mandat i fullmäktige om röstberättigade personer i Gislaveds kommun understiger 24 000 vid valet 2018

Senast ändrad: 2017-11-06 av Yvonne Thelin Karlsson