Foto: symbolbilder.se

Kommunala rådet för funktionshinder

Kommunala rådet för funktionshinder har till uppgift att vara remissorgan och rådgivande organ i frågor som rör funktionshindrades förhållanden i kommunen. De funktionshindrades organisationer ska också ha möjlighet att genom kommunala rådet för funktionshinder framföra förslag och synpunkter i frågor som rör de funktionshindrades situation.

Sidan uppdaterades senast: 2018-08-23