Revisorer

Kommunrevisionen har till uppgift att utvärdera, effektivisera och kontrollera den kommunala verksamheten. Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.

Revisorerna prövar:

  • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tilllfredsställande sätt.
  • om räkenskaperna är rättvisande.
  • om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Varje år skriver revisorerna en revisionsberättelse i anslutning till kommunens årsredovisning.

Kontakta en politiker

Kommunrevisionens ledamöterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Björn Martinsson (C), ordförande

Björn Martinsson (C), ordförande

Kjell Claesson (M), vice ordförande

Kjell Claesson (M), vice ordförande

John-Erik Haraldsson (S)

John-Erik Haraldsson (S)

Patrik Thur (S)

Patrik Thur (S)

Solveig Davidsson (M)

Solveig Davidsson (M)

Cathrine Törnberg (SD)

Chathrine Törnberg (SD)

Sven Nilsson (L)

Sven Nilsson (L)

Sidan uppdaterades senast: 2019-02-07