Politisk ledning

Kommunalråd

Marie Johansson, kommunalråd (S)
kommunstyrelsens ordförande
tel arb. 0371-811 88
mobil. 070-299 49 92
marie.johansson@pol.gislaved.se

Anton Sjödell, kommunalråd (M)
kommmunstyrelsens 1:e vice ordförande, kommunfullmäktiges ordförande
tel arb. 0371-813 91
mobil. 072-083 59 09
anton.sjodell@pol.gislaved.se

Carina Johansson (C)
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
mobil. 070-681 57 55
carina.johansson@pol.gislaved.se

Deltidsarvoderade kommunalråd

Maria Gullberg Lorentsson, socialnämnden (M)
mobil. 070-529 09 70 
maria.gullberg.lorentsson@pol.gislaved.se

Margareta Lindgren, barn- och utbildningsnämnden (S)
mobil. 073-0881159
margareta.lindgren@pol.gislaved.se

Nämndsordförande

Barn & utbildningsnämnden, ordf Margareta Lindgren (S)
Bygg- och miljönämnden, ordf Niclas Palmgren (M)
Fastighet- och servicenämnden, ordf Lisbeth Åkestrand (M)
Fritidsnämnden, ordf Tommy Stensson (S)
Kulturnämnden, ordf Ylva Samuelsson (S)
Socialnämnden, ordf Maria Gullberg Lorentsson (M)
Tekniska nämnden, ordf Jörgen Karlsson (S)
Valnämnden, ordf Kim Westlund (M)
Räddningsnämnden, ordf Niclas Palmgren (M)

Gruppledare för partierna

Moderaterna
Anton Sjödell
anton.sjodell@pol.gislaved.se

Centerpartiet
Carina Johansson,
carina.johansson@pol.gislaved.se

Kristdemokraterna
Lennart Kastberg
lennart.kastberg@pol.gislaved.se

Liberalerna
Fredrik Sveningson
fredrik.sveningson@pol.gislaved.se

Socialdemokraterna
Marie Johansson
marie.johansson@pol.gislaved.se

Miljöpartiet
Peter Bruhn
peter.bruhn@pol.gislaved.se

Kommunistiska partiet
Curt Vang
curt.vang@pol.gislaved.se

Vänsterpartiet
Bengt-Ove Eriksson
bengt-ove.eriksson@pol.gislaved.se

Sverigedemokraterna
Anders Gustafsson
anders.gustafsson@pol.gislaved.se

Westbopartiet
Sven Johansson
sven.johansson@pol.gislaved.se

Sidan uppdaterades senast: 2018-11-12