Politisk ledning

Kommunalråd

Marie Johansson, kommunalråd (S)
kommunstyrelsens ordförande
tel arb. 0371-811 88
mobil. 070-299 49 92
marie.johansson@pol.gislaved.se

Niclas Palmgren, kommunalråd (M)
kommmunstyrelsens 1:e vice ordförande, kommunfullmäktiges ordförande
tel arb. 0371-811 41
mobil. 070-661 01 11
niclas.palmgren@pol.gislaved.se

Carina Johansson (C)
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
mobil. 070-681 57 55
carina.johansson@pol.gislaved.se

Deltidsarvoderade kommunalråd

Maria Gullberg Lorentsson, socialnämnden (M)
mobil. 070-529 09 70 
maria.gullberg.lorentsson@pol.gislaved.se

Margareta Lindgren, barn- och utbildningsnämnden (S)
mobil. 073-0881159
margareta.lindgren@pol.gislaved.se

Nämndsordförande

Barn & utbildningsnämnden, ordf Margareta Lindgren (S)
Bygg- och miljönämnden, ordf Niclas Palmgren (M)
Fastighet- och servicenämnden, ordf Lisbeth Åkestrand (M)
Fritidsnämnden, ordf Tommy Stensson (S)
Kulturnämnden, ordf Ylva Samuelsson (S)
Socialnämnden, ordf Maria Gullberg Lorentsson (M)
Tekniska nämnden, ordf Jörgen Karlsson (S)
Valnämnden, ordf Kim Westlund (M)
Räddningsnämnden, ordf Niclas Palmgren (M)

Gruppledare för partierna

Moderaterna
Niclas Palmgren
niclas.palmgren@pol.gislaved.se

Centerpartiet
Carina Johansson,
carina.johansson@pol.gislaved.se

Kristdemokraterna
Lennart Kastberg
lennart.kastberg@pol.gislaved.se

Liberalerna
Fredrik Sveningson
fredrik.sveningson@pol.gislaved.se

Socialdemokraterna
Marie Johansson
marie.johansson@pol.gislaved.se

Miljöpartiet
Peter Bruhn
peter.bruhn@pol.gislaved.se

Kommunistiska partiet
Curt Vang
curt.vang@pol.gislaved.se

Vänsterpartiet
Bengt-Ove Eriksson
bengt-ove.eriksson@pol.gislaved.se

Sverigedemokraterna
Anders Gustafsson
anders.gustafsson@pol.gislaved.se

Sidan uppdaterades senast: 2018-01-02