Befolkningsstatistik / antal invånare

I Gislaveds kommun bor det 29 629 invånare (31 december 2017).

Antalet invånare som bor i Gislaveds kommun varierar över året. Därför är det officiella antalet hur många som bodde i kommunen vid det senaste årsskiftet.

Gislaveds kommun är fördelad på åtta tätorter och den omgivande landsbygden. Läs mer om tätorterna genom att klicka på länken "Kommunfakta tätort 2018" till höger.

Vill du vet mer om exempelvis in- och utflyttning, utbildningsnivå, andel förvärvsarbetande i kommunen? Eller är du intresserad av kommmunens befolkningsutveckling över tid? Klicka på "Kommunfakta 2018" eller för tidigare år.

Sidan uppdaterades senast: 2018-11-30