Befolkningsprognos

Antalet invånare i Gislaveds kommun har ökat de senaste åren. Under 2019 så ökade kommunen med 106 invånare jämfört med 228 invånare under 2018.

Antalet invånare förväntas att fortsätta öka de närmsta åren, men inte i lika hög takt som tidigare.

Prognosen som finns för 2020-2029 är inte justerad för särskilda händelser, såsom coronavirussjukdomen Covid-19. Det kan innebära att prognosen kommer förändras framöver.

Sidan uppdaterades senast: 2020-05-12