Omvärldsanalys

Vår omvärld är i ständig förändring och Gislaveds kommun påverkas både av trender och händelser som sker på andra platser utanför kommunen.

För att planera Gislaveds kommuns framtid behövs en aktiv bevakning och analys av omvärldens trender.

Omvärldsanalysen är ett underlag i den inledande budgetprocessen varje år.

Du hittar omvärldsanalysen här:

Omvärldsanalys 2019-2029 med regional analys PDF

Sidan uppdaterades senast: 2021-01-05