Medborgarundersökning

Regelbundet genomför Gislaveds kommun en medborgarundersökning som utförs av Statistiska centralbyrån (SCB).

Syftet med ­under­sökningen är att ge svar på frågorna:

  • Hur bedömer medborgarna Gislaveds kommun som en plats att bo och leva på?
  • Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter?
  • Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun?

Betyg under 40 bedöms som ”inte godkänt”, gränsen för ”nöjd” går vid 55 och betyget 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”.

Hela resultatet för 2014 och tidigare år finns i högra spalten under "ladda hem".


Hösten 2014 svarade medborgarna såhär:

Medborgarna om Gislaveds kommun som en plats att leva och bo på:
Helhetsbetyget för hur invånarna bedömer Gislaveds kommun som en plats att leva och bo på fick betyget 57. Föregående år 2013 blev betyget 55 och invånarna har gett kommunen bättre betyg två år i rad. Betygsgenomsnittet för alla kommuner som deltog i undersökning  under vår och höst 2014 var 61.

Av invånarna kan 34 % starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till Gislaveds kommun. Även detta är bättre än föregående år.

Medborgarna om Gislaveds kommuns verksamheter:
Helhetsbetyget för hur invånarna bedömer de verksamheter som kommunen ansvarar för är 57 och ligger högre än jämförelsekommunerna i undersökningen. Genomsnittet för alla kommuner var 55.

Medborgarna om inflytandet i Gislaveds kommun:
Invånaranas helhetsbetyget för kommunen gällande inflytandet blev 44. Det är högre än genomsnittet för jämförelsekommunerna, som fick betyget 41, och det är även en ökning jämfört med föregående undersökning då Gislaved låg på 41.

Sidan uppdaterades senast: 2017-04-13