Omvärldsanalys

Omvärlden är i ständig förändring, samtidigt som informationsflödet ökar. En aktiv omvärldsbevakning med en systematisk analys är därför en väsentlig del i arbetet med att planera Gislaveds kommuns framtid.

Omvärldsanalysen är underlag i den inledande budgetprocessen årligen.

Omvärldsanalys för Gislaveds kommunPDF

Sidan uppdaterades senast: 2017-04-13