Sammanträdesdagar 2019

Här kan du se när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna har sammanträden under år 2019. För mer information se respektive sida.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Börjar 18.30 alla tillfällen förutom 16 maj då det börjar kl. 10.00 och 21 november då det börjar 10.00 samt 12 december då det börjar 17.00.

Sammanträdesdagar 2019, jan-jun

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Kommunfullmäktige 

31

28

28

25

 16

17

Kommunstyrelsen

16, 30

13, 27

13, 27

10, 17

2, 15, 28

12

Barn- och utbildningsnämnden

8, 29

12, 19

26

23

28

18

Bygg- och miljönämnden

8, 29

26

26

 23

21

25

Fastighet- och servicenämnden

30

20

27

8, 24

22

26

Fritidsnämnden

29

 12


2

 14

18

Kulturnämnden

7

11


8

20

17

Socialnämnden

2, 29

19

19

9

 21

18

Teknisk nämnd

16, 29

26

26

23

21

18

Räddningsnämnd

 

6

27


 2

10

Överförmyndarnämnd


15


5


14

 

Sammanträdesdagar 2019, jul-dec

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Kommunfullmäktige

 

29

26

24

21

12

Kommunstyrelsen

 

14, 28

11, 25

9, 23

6, 20, 27

11

Barn- och utbildningsnämnden

 

27

10, 24

15, 22

19

17

Bygg- och miljönämnden

 

27

24

22

19

12

Fastighet- och servicenämnden

 

 28

11, 25

 30

20

18

Fritidsnämnden

 


10

29


17

Kulturnämnden

 


9


4

16

Socialnämnden

 

27

10, 24

29

26

17

Teknisk nämnd

 

27

24

22

19

16

Räddningsnämnd

 

27

24

 21


 2

Överförmyndarnämnd

 


6


1

12

 

KONTAKTCENTER

Telefon: 0371-810 00länk till annan webbplats (öppet helgfria vardagar mellan klockan 8 och 16).

Ställ en fråga länk till annan webbplats
Lämna en synpunktlänk till annan webbplats
Gör en Felanmälanlänk till annan webbplats
Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handlinglänk till annan webbplats)

Mer kontaktinformationlänk till annan webbplats

Sidan uppdaterades senast: 2019-03-01