Kommunal författningssamling och styrande dokument

Verksamheten i Gislaveds kommun styrs bland annat av en rad dokument som har antagits av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och förvaltningar.

Nedan kan du ta del av Gislaveds kommuns antagna styrdokument. Mer information om hur vi i Gislaveds kommun arbetar med styrdokument kan du läsa i våra riktlinjer för styrdokument.PDF

Vision

Föreskrifter

Strategier​

Program

Planer​

Policys

Riktlinjer​

Regler​

Reglementen

Bolagsordningar och ägardirektiv

Delegationsordningar

Taxor

Sidan uppdaterades senast: 2017-12-11