Förslag till fördjupad översiktsplan för Smålandsstenar och Skeppshult

Samrådstiden är slut. Synpunkterna sammanställas i en samrådsredogörelse där de också bemöts. Därefter kommer planförslaget revideras och ställas ut sex veckor tillsammans med samrådsredogörelsen, nya synpunkter samlas in och planhandlingen revideras ytterligare en gång innan kommunstyrelsen kan fatta beslut om antagande.

Sidan uppdaterades senast: 2017-11-22