Fördjupning av översiktsplanen för Isabergsområdet

Fördjupad översiktsplan för Isabergsområdet är antagen.
Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att förstärkta och bibehålla karaktären men ändå ge möjlighet för utveckling i området runt Isaberg.
Planförslaget innehåller utvecklingsområden och områden som ska värnas för att attraktiviteten inte ska gå förlorad. Fördjupningen av översiktsplanen är ett underlag för vidare planläggningar och tillståndsgivning.

Sidan uppdaterades senast: 2017-11-22