Övriga planer

Bolmen 2000

Samverkansprojektet Bygden-Kommunerna-Länsstyrelserna.
Syftet har varit att skapa samsyn och få gemensamma riktlinjer att tillämpas vid utvecklingen av Bolmenområdet, inom såväl näringsliv inklusive turim som för den bofasta befolkningen.

Sidan uppdaterades senast: 2017-11-22