Gisleområdet, utvecklingsplan

Som en del i genomförandet av planprogrammet för Gisleområdet har tagits fram en utvecklingsplan för söder om sim- och sporthallen. Planen innehåller utvecklingsidéer och skötselaspekter. Planen antogs av Kommunstyrelsen 2010-11-02.

Sidan uppdaterades senast: 2017-11-22