Miljöstipendium

Gislaveds kommun delar i slutet av varje år ut ett miljöstipendium för att stimulera eller belöna bra insatser för miljön. Med miljö menar vi både naturvård och miljöskydd och stipendiet kan delas ut till enskilda personer, markägare, föreningar och organisationer, skolor eller skolklasser och företag som hör hemma i Gislaveds kommun.

2016 års miljöstipendium

2016 tilldelades Madelaine Kastberg, Gislaved, miljöstipendiet Madelaine Kastberg har i sitt examensarbete vid Linnéuniversitetet studerat drivkrafterna för utveckling av gröna strategier inom plastföretagen i GGVV-regionen. Genom att bland annat belysa hur och varför företagen utvecklar sin energi- och materialhushållning, visas viktiga samband mellan företagens effektiviseringsåtgärder och deras miljöarbete. Arbetet utgör en värdefull kartläggning av pågående miljöarbete i regionens företag.

2017 års miljöstipendium

2017 tilldelades Anna Samuelsson, Skeppshult, miljöstipendiet. En långsiktigt hållbar livsmedelbruksproduktion är en viktig del i det hållbara samhället. Anna Samuelsson från Skeppshult driver frågorna om ett jordbruk i samklang med natur och samhälle inom ramen för sitt engagemang inom LRF, Lantbrukarnas riksförbund. Hon har spelat en avgörande roll i arbetet med att möjliggöra att fler lokalt producerade livsmedel kommer att kunna serveras i kommunala verksamheter. 

Nominera till miljöstipendiet 2018

Stipendiet delas ut som en belöning för ett bra miljöarbete men kan också ges för att stötta och uppmuntra någon som vill genomföra ett intressant miljöprojekt. Du kan själv söka stipendiet eller så kan du nominera någon annan som du anser har gjort bra insatser för miljön.
 
Stipendiet består av en penningsumma som årligen fastställs av kommunstyrelsen. Det är presidierna i kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden som beslutar vem som får stipendiet och det delas ut i anslutning till kommunfullmäktiges decembersammanträde.

Datum för sista nomineringsdag är den 21 november 2018

 

Så här nominerar du

Skicka din nominering med motivering till kommunen@gislaved.se eller till:

Kommunstyrelsen
Gislaveds kommun
332 80 Gislaved

Sidan uppdaterades senast: 2018-10-15