Stiftelsen Lorénska donationsfonden

Du som är elev från tidigare Öreryds skolas upptagningsområde kan ansöka om bidrag ur Stiftelsen Lorénska donationsfonden.

Fondens ändamål är att ge bidrag till enskilda elever eller gruppverksamhet för elevgruppen från tidigare Öreryds skolas upptagningsområde.

Bidrag lämnas till barn och unga som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratskap eller berömvärd flit.

Det kan även lämnas ut som belöning till elever som arbetat med teater, musik eller annan kulturell verksamhet eller åt idrott, eller stipendier för fortsatt utbildning, hjälp åt elever för studier eller studieresa, hjälp åt elever med studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrott eller annat för elevernas gemensamma ändamål eller förvärv av material.

Ansökan

Ansökan av medel ur Stiftelsen Lorénska donationsfonden ska göras senast den 25 februari 2019.

Ansökan skickas till bun@gislaved.se
eller
Gislaveds kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
332 80 Gislaved

Sidan uppdaterades senast: 2019-01-28