Stiftelsen Lorénska donationsfonden

Du som är elev från tidigare Öreryds skolas upptagningsområde kan ansöka om bidrag ur Stiftelsen Lorénska donationsfonden.

Fondens ändamål är att ge bidrag till enskilda elever eller gruppverksamhet för elevgruppen från tidigare Öreryds skolas upptagningsområde.

Bidrag lämnas till barn och unga som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratskap eller berömvärd flit.

Det kan även lämnas ut som belöning till elever som arbetat med teater, musik eller annan kulturell verksamhet eller åt idrott, eller stipendier för fortsatt utbildning, hjälp åt elever för studier eller studieresa, hjälp åt elever med studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrott eller annat för elevernas gemensamma ändamål eller förvärv av material.

Information om ansökan 2018 kommer att publiceras under vecka 8 2018.

Sidan uppdaterades senast: 2018-02-15