Turismstipendium / Turismpris

statyett-turismpriset

Turismpriset

Gislaveds kommun turismpris delades ut första gången år 2013. Priset är avsett att belöna eller stimulera goda insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet och hållbarhet i företagandet, och som har bidragit till att utveckla turismen i kommunen.

Syftet med priset är att belöna insatser, såväl när det gäller nya djärva satsningar, som långvarigt, framgångsrikt arbete och lönsamhet. Priset ska kunna utdelas till enskilda personer, företag, stiftelser och föreningar som är verksamma i Gislaveds kommun.

Priset delas ut i och med Gislaveds näringslivsgala i mars varje år och pristagaren blir automatiskt kommunens förslag till nominering till länets turismpris som delas ut av Smålands turism i samband med Jönköpingsgalan.
Turismpriset beslutas av kommunstyrelsen men vem som helst kan nominera kandidater.

Nomineringen sker i början av året. I samband med nomineringen publicerar vi alla nödvändig information som behövs för att kunna nominera.

Turismstipendium

Gislaveds kommun instiftade år 2012 in ett turismstipendium. Syftet med priset är att uppmärksamma gott arbete inom besöksnäringen i kommunen, och visa att besöksnäringen är en viktig del av vår totala näring. Stipendiet delas ut av kommunstyrelsen i samband med kommunfullmäktiges julsamkväm.

Om turismstipendiet

Turismstipendiet utgår i form av bidrag för utbildning, fria studier eller för att uppmuntra och stödja projekt, insatser av nyskapande karaktär. Utöver ovanstående verksamheter kan stipendiet även uppmuntra bildningsverksamhet, landsbygdsutveckling, museiverksamhet och entreprenörsanda.

Turismstipendiet kan utdelas till person som är född, uppvuxen, bosatt eller verksam i Gislaveds kommun. Behöriga till turismstipendiet är även grupper, föreningar, organisationer eller företag som har sin huvudsakliga verksamhet inom kommunens besöksnäring. Turismstipendiet kan delas mellan flera stipendiater.

Sidan uppdaterades senast: 2020-07-29