Val till Europaparlamentet

Val till Europaparlamentet infaller vart femte år. Nästa val kommer att äga rum i alla EU:s medlemsländer under perioden 23-26 maj 2019. I Sverige hålls valet den 26 maj.

Vem får rösta?

Du har rösträtt i Europaparlamentsvalet om du är:

  • Svensk medborgare och är eller någon gång har varit folkbokförd i Sverige, eller
  • EU-medborgare och är folkbokförd i Sverige 30 dagar före valet. Du måste också skicka en anmälan till länsstyrelsen att du vill rösta i Sverige istället för i det land du är medborgare i.
  • Du måste ha fyllt 18 år senast på valdagen.

 

Röstkort

För att får rösta måste du ha ett röstkort som du ska ha med dig till vallokalen eller till förtidsröstningsställena.Ungefär tre veckor innan valet får du ditt röstkort i brevlådan. På det står vilken vallokal du ska rösta i på valdagen. Mellan den 8-26 maj har du också möjlighet att förtidsrösta. Om röstkortet har kommit bort eller om du inte har fått något kan du kontakta valnämndens kansli.

Du måste visa legitimation

Alla som ska rösta måste visa upp giltig legitimation. Glöm därför inte att ta med dig ID-handling samt ditt röstkort när du går och röstar. Detta gäller både vid förtidsröstning och vid val i vallokal på valdagen. Du kan också styrka din identitet genom att låta någon annan gå i god för din identitet. Då måste den som går i god visa sin ID-handling. Eller så kan man vara känd av röstmottagaren.

Att rösta med bud

Valkuvert för röstning genom bud (make/maka eller annan) finns att hämta från och med den 8 maj i förtidsröstningslokalerna. Avlämning av budröst kan ske från och med den 8 maj i förtidsröstningslokalerna.

Kommunalt bud

Valnämnden i Gislaveds kommun har utsett två kommunala bud. Om du har förhinder att själv ta dig till en vallokal eller förtidsröstningsställe kan det kommunala budet besöka dig i ditt hem och hjälpa dig att budrösta. Kontakt med det kommunala budet får du genom kontaktcenter.

Sidan uppdaterades senast: 2019-04-15