Val till riksdag, kommun och landsting, samt kommunal folkomröstning

Val till riksdag, kommun och landsting hålls vart fjärde år andra söndagen i september. Senaste gången det var val var år 2014. Därför är det val i år söndagen den 9 september till riksdagen och Sveriges 310 kommuner, landsting och regioner. I Gislaveds kommun hålls även en kommunal folkomröstning gällande placering av en ny bad- och simanläggning.

Vem för rösta?

Du får rösta i riksdagsvalet om du är:

 • svensk medborgare och är – eller någon gång har varit – folkbokförd i Sverige. Du måste dessutom ha fyllt 18 år senast på valdagen.

Du får rösta i valet till landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige om du är:

 • svensk medborgare och folkbokförd i Sverige eller
 • EU-medborgare, eller medborgare i Norge eller Island och är folkbokförd i Sverige eller
 • medborgare i något annat land och har varit folkbokförd i Sverige i tre år.

Röstkort

För att få rösta måste du ha ett röstkort som du ska ha med dig till vallokalen eller till förtidsröstningsställena. Ungefär tre veckor innan valet får du ditt röstkort i brevlådan. På det står vilken vallokal du ska rösta i på valdagen. Mellan den 22 augusti och 9 september har du också möjlighet att förtidsrösta. Om röstkortet har kommit bort eller om du inte har fått något kan du kontakta kontaktcenter.

Du måste visa legitimation

Alla som ska rösta måste visa upp giltig legitimation. Glöm därför inte att ta med dig ID-handling samt ditt röstkort när du går och röstar. Detta gäller både vid förtidsröstning och vid val i vallokal på valdagen. Du kan också styrka din identitet genom att låta någon annan gå i god för din identitet. Då måste den som går i god visa sin ID-handling. Eller så kan man vara känd av röstmottagaren.

Vissa personer får rösta med bud

Av följande anledningar kan du rösta med bud:

 • sjukdom
 • ålder
 • funktionsnedsättning
 • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • den som bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

Bara vissa personer får vara bud

Budet ska vara minst 18 år gammalt. Följande personer kan vara bud:

 • din make, maka eller sambo
 • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
 • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
 • lantbrevbärare
 • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • ambulerande röstmottagare utsedda av kommunens valnämnd.

Ambulerande röstmottagare

Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan din kommun ordna med en ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

Regler när du röstar med bud

 • Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.
 • Du behöver ett särskilt material för att rösta med bud. Det kan du beställa hos Valmyndigheten eller kommunen.
 • Valsedlar kan du eller den som hjälper dig hämta på alla ställen där man kan rösta eller beställa direkt från partierna.
 • Förtidsröstningen med bud får börja 24 dagar före valdagen.

Förtidsröstningsställen och vallokaler

Läs mer om förtidsröstningsställen och vallokaler.             

Sidan uppdaterades senast: 2018-09-17