illustration över figur som lutar sig mot ett stort frågetecken

Lokal folkomröstning om placering av ny bad- och simanläggning

Idag finns två simhallar i Gislaveds kommun, en i Gislaved och en i Anderstorp.
Båda anläggningarna byggdes under perioden 1969 – 1971, och är idag
närmare 50 år gamla. Båda anläggningarna ägs av kommunen, men den i
Anderstorp drivs i nuläget av en förening.

Den här typen av anläggningar slits i mycket högre grad än andra byggnader,
då miljön är mycket fuktig och på grund av de reningsprodukter för badvattnet
som måste användas. Generellt brukar en badanläggning därför ha en byggteknisk livslängd på mellan 30 och 50 år, även om det sker normalt underhåll och skötsel. Efter det börjar renoveringsbehov och reparationer bli så svåra och dyra att det långsiktigt är bättre att bygga en ny sim- och badanläggning. De båda befintliga anläggningarna i Gislaveds kommun är inga undantag.

Enligt badstatistik har simhallarna (Smålandsstenar inkluderat) fram till år 2017 haft omkring 5,5 miljoner besökare som sammantaget duschat minst 11 miljoner gånger. De oberoende utredningar och statusbedömningar som kommunen låtit göra, visar att båda hallarna har brister och att det behöver göras stora och omfattande åtgärder.

Därför vill en majoritet av kommunfullmäktiges medlemmar att en ny sim- och
badanläggning ska ersätta de gamla simhallarna. Kommunfullmäktige har också bestämt att det ska hållas en kommunal folkomröstning om var den nya anläggningen ska byggas.

Det tempererade utomhusbadet Hörsjöbadet i Smålandsstenar berörs inte
av denna folkomröstning. Det kommer fortsatt att finnas kvar.

En kommunal folkomröstning om var den ska placeras

Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun har beslutat att det ska hållas en rådgivande folkomröstning om var en eventuell ny sim- och badanläggning ska placeras. Den genomförs söndagen den 9 september 2018, samtidigt som valen till Riksdag, Landstingsfullmäktige och Kommunfullmäktige.

Röstalternativ

Alternativen du kan rösta på i den rådgivande folkomröstningen om var en eventuell ny sim- och badanläggning ska lokaliseras:

  • GISLE Området vid gymnasieskolan/Glashuset/sporthallen
  • MOSSARP Området mellan Anderstorp och Gislaved
  • AVSTÅR Jag avstår från att rösta på någon av ovanstående placeringar

Avstå från att rösta

Detta alternativ innebär att du vill rösta i folkomröstningen men du av någon anledning avstår från att rösta på GISLE eller MOSSARP. Röstar du på AVSTÅR är din röst giltig och räknas in i valdeltagandet.

Så går man tillväga för att rösta

För att rösta i den kommunala folkomröstningen gäller samma regler som
att rösta till kommunfullmäktige.

Så här presenteras resultatet

Valnämnden meddelar det preliminära valresultatet efter hand, under valnatten. Den kommunala folkomröstningen ska vara färdigräknad senast den 30 september 2018 och slutresultatet ska anmälas till kommunfullmäktige senast den 25 oktober 2018.

Flygfoto över området Gisle

Flygbild över området Gisle. (klicka på bilden för att göra den större)

Området Gisle

Beskrivning av platsen

Den utpekade platsen av en ny sim- och badanläggning i området Gisle, är bredvid dagens befintliga simhall. Platsen är avsedd för besöksanläggningar och verksamheter så som en sim- och badanläggning, enligt kommunens fördjupade översiktsplan och detaljplan. Kortfattat kan man säga att en detaljplan bestämmer vilken typ av byggnad och verksamhet som får finnas eller byggas på en plats.

Beskrivning av området

Området Gisle ligger centralt i tätorten Gislaved. I området finns idag ishall, sporthallar, tennishall, fotbollsplaner, gym och bowlinghall. I området finns även gymnasieskola, högstadieskola, bibliotek samt Glashuset.

Ta sig till och från området

Det är gång- och cykelavstånd för invånare i Gislaveds tätort, till och från anläggningen. Kollektivtrafik är väl utbyggd. Goda bussförbindelser till och från Anderstorp och Smålandsstenar. Lätt att ta sig till och från området med bil.

Infrastruktur

Det finns befintliga vägar och ledningsnät till området. Tillgång till fjärrvärme finns. Det finns flera parkeringar i området.

Ytterligare perpsktiv

Närhet till andra verksamheter och anläggningar i området skapar synergieffekter och meningsfull väntetid. Som exempel kan du träna på Hälsolyftet, eller besöka biblioteket medan ditt barn har simträning.

Flygfoto över området Mossarp.

Flygbild över området Mossarp. (klicka på bilden för att göra den större)

Området Mossarp

Beskrivning av platsen

Det finns idag ingen utpekad plats för en sim- och badanläggning i området Mossarp. Oavsett var anläggningen placeras behöver den fördjupade översiktsplanen ändras och en ny detaljplan göras. Kortfattat kan man säga att en detaljplan bestämmer vilken typ av byggnad och verksamhet som får finnas eller byggas på en plats.

Beskrivning av området

Området Mossarp sträcker sig från utkanten av Anderstorp till utkanten av Gislaved. I området finns idag räddningstjänst, ett antal företag och ett fåtal bostäder. Området är inte mycket exploaterat.

Ta sig till och från området

Gång- och cykelvägar, samt bilvägar behöver anpassas och förbättras för att uppnå en god tillgänglighet och trafiksäkerhet. Kollektivtrafiken är väl utbyggd. Goda bussförbindelser till och från Anderstorp, Gislaved och Smålandsstenar. Lätt att ta sig till och från området med bil.

Infrastruktur

Nya vägar kommer att behöva anläggas från Anderstorpsvägen. Parkering behöver anläggas. Ledningar för vatten, avlopp och fjärrvärme behöver anläggas.

Ytterligare perspektiv

Ingen närhet till andra anläggningar eller verksamheter som skapar synergieffekter eller meningsfull väntetid. Området är till liten del exploaterat, vilket möjliggör utbyggnad av nya anläggningar och verksamheter i anslutning till en sim- och badanläggning.

Sidan uppdaterades senast: 2018-08-07