UNGDOMAR, arbete och Aktivitet

I Gislaveds kommun finns Navigatorcentrum, som jobbar för att kommunens ungdomar i åldern 16-29 år ska komma närmare arbete eller studier.

Vi erbjuder ett antal olika aktiviteter:

Praktik

Genom Navigatorcentrum kan du få mölighet till praktik både inom kom­munal verksamhet och i privata företag.

Kompassen

Daglig gruppaktivitet för ungdomar mellan 16-29 år som behöver komma in i rutiner, passa tider och som behöver social träning.

Kommunala aktivitetsansvaret

Du som inte studerar, är under 20 år och har gått ur grund­skolan men saknar gymnasieexamen, omfattas av det kommunala aktivitets­ansvaret. Det betyder att kommunen enligt lag har ansvaret för att ha kontakt med dig och ge dig möjlighet att ta del av stöd och aktiviteter som gör att du kommer vidare i livet (Skollagen 29 kap 9 §).

Ferieverksamhet

Ferieverksamheten riktar sig till ungdomar i Gislaveds kommun som slutat årskurs 8 eller 9 i grundskolan och ungdomar som är mellan 16 - 18 år. Ungdomar med särskilda behov och nyanlända som ska integreras i det svenska samhället ingår också i urvalet. Det är ungdomens ålder som avgör om man får feriepraktik eller feriearbete.

Kontaktinformation Navigatorcentrum

Besöksadress:

Arbetsmarknadsenheten (AME)
Töråsvägen 16, Anderstorp

Öppettider:

Mån-fre 07.30-16.00

Kontakta Navigatorcentrum direkt


Hur gammal är du?

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-24