Kompassen

Kompassen är vår dagliga gruppaktivitet. Här jobbar vi med olika tema, utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.

Målet för verksamheten är att i grupp stärka individerna till bättre självkänsla genom olika aktiviteter inom Kompassen. Syftet är att Du som kommer till oss ska hitta din inre styrka och motivation för att gå vidare till arbete eller studier. Vi tror att man i grupp kan utvecklas tillsammans, och våga ta nästa steg vidare till studier eller arbete. På Kompassen skapar vi individuellt anpassade lösningar allt efter dina förutsättningar och behov.

AKTIVITETER:

  • Jobb & Studiesök
  • Tema (Mitt liv, Min ekonomi, Min hälsa & Det goda livet)
  • Studiebesök & Studiecirklar
  • Gruppövningar & Gruppsamtal

7Tjugo

Personalen på Navigatorcentrum har gått en handledarutbildning i arbetssättet och metodmaterialet "7Tjugo" för personlig utveckling. Namnet "7Tjugo" kommer från tanken om två hela varv runt "min egen axel", alltså 360 grader × 2.

  1. Ett varv där jag identifierar mig i mitt eget liv där vi jobbar med emotionell kompetens, självkänsla och självförtroende, värderingar och attityder.
  2. Ett varv där jag relaterar till min omvärld där vi jobbar med social kompetens, min relation till mig själv och andra, mina val, mitt ansvar och mina målsättningar.

Mer information om Kompassen kan du få genom att kontakta oss.

Kontaktinformation Navigatorcentrum

Besöksadress:

Arbetsmarknadsenheten (AME)
Töråsvägen 16, Anderstorp

Öppettider:

Mån-fre 07.30-16.00

Sidan uppdaterades senast: 2020-02-20