Om näringslivet

Gislaveds kommun har en bra mix av små och stora företag med en rik produktmix inom tillverkningsindustrin, och en variation av andra branscher.

Gislaveds kommun har, näst efter Jönköpings kommun, flest exporterande företag i länet.

I kommunen finns 3000 organisationer, ocd de flesta företag är små och medelstora. Här finns också ett antal stora, multinationella företag. Den aktiva företagsamheten är drivkraften i bygden.

Näringslivet i Gislaveds kommun domineras av tillverkningsindustrin, framför allt plast-, verkstads-, gummi-, metall- och träindustri.

Det finns också handel och service i alla åtta tätorter, en växande tjänstesektor och ett levande företagande på landsbygden.

I Gislaveds kommun finns en djup tradition av att samarbeta för att främja bygdens och näringslivets utveckling.

Sidan uppdaterades senast: 2019-09-10