Rådgivning vid problem i företaget

Som företagare kan du plötsligt få behov av särskild rådgivning och stöd om du hamnat i svårigheter.

Företagsjouren i Jönköpings län är ett neutralt stöd för företag som hamnat i svårigheter. Verksamheten är ett samarbete mellan Regionförbundet Jönköpings län, Almi Företagspartner och Företagarna. Företagsjouren bildades 2009. Sedan dess har verksamheten räddat drygt 2000 arbetstillfällen.

Företagsjouren arbetar över hela länet och är ett stöd för samtliga 13 kommuner. Den vänder sig till små och medelstora företag där företagaren vill ha hjälp med att göra en analys av dagsläget. Stödet från Företagsjouren är kostnadsfritt och arbetet görs under sekretess.

Företagsjouren erbjuder

  • Analys av företagets lönsamhet och problem.
  • Rådgivning vid olika typer av problem som finansiering, förhandlingar, avtal, skatter, sjukdom och redovisning.
  • Stöd vid de flesta typer av ägarfrågor.
  • Sökning av lösningar vid finansieringsproblem och erbjuder stöd vid kontakter med banker och myndigheter.
  • Förmedling av specialistkompetens inom redovisning, juridik och personalfrågor.

Sidan uppdaterades senast: