Näringslivsdialog

I vår kommun ska vi ha det bästa företagsklimatet. För att lyckas behöver relationerna och samarbetet mellan kommunen och näringslivet förstärkas och utvecklas. Därför bjuder vi två gånger om året in våra företagare till en näringslivsdialog.

Näringslivsdialog 20 november

Hur får vi näringslivet att må bättre och gå bättre i Gislaveds kommun? Kom till vår näringslivsdialog den 20 november för att tillsammans arbeta vidare med de här frågorna och ta del av vad som har hänt hittils.

Vi har kommit långt – nu är det dags för nästa steg

I början av 2017 genomförde vi en workshop tillsammans med näringslivet. Syftet var att ta fram en aktivitetslista för att förbättra näringslivssamverkan och företagsklimatet. Många aktiviteter är redan genomförda, några fortsätter vi att arbeta med.

Program

Plats:

Hotell Nissastigen, Gislaved

08.30

Fralla och kaffe/te står framdukat

08:50

Malin Aronsson, kommundirektör och Anton Sjödell, kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor inleder.

09:00

Exklusiv förhandsvisning av platsvarumärke, Mecs Webb och Reklambyrå

09:50

Workshop - nästa steg i arbetet med att utveckla kommunens näringslivsklimat, Identex kommunikation

12.15

Gemensam lunch

13.00

Tack för idag


Anmälan

Politiskt mål – företagsklimat och näringslivssamverkan


Kommunfullmäktige har tre målområden: barns lärande, attraktivitet och utveckling för Gislaveds kommun samt företagsklimat och näringslivssamverkan. I kommunens organisation fins det särskilda arbetsgrupper med fokus på dessa målområden. I gruppen företagsklimat och näringslivssamverkan har vi i samarbete med kommunens näringslivsbolag Enter Gislaved ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster prioriterat att ta fram en handlingsplan för att utveckla dialog och genomförande. Målområdet är indelat i följande inriktningar:

  • Förbättra kommunens kommunikation och bemötande gentemot näringsliv och invånare
  • Skapa bättre förutsättningar så att fler människor med efterfrågad kompetens söker sig till privat och offentlig sektor i Gislaveds kommun
  • Underlätta nyetablering/nyföretagande och ett expansivt företagande
  • Samverkan mellan skola och näringsliv ska intensifieras så att skolan erbjuder utbildningar till fler kompetenser som näringslivet efterfrågar

Genom dialog i form av en workshop gav vi kommunens näringsliv inblick i det arbete som sker, fångade upp vilka förväntningar och synpunkter som fanns samt diskuterade framtida möjligheter. Workshopen ska resultera i ett antal aktiviteter på kort och lång sikt och har föregåtts av en pejling genom intervjuer med representanter från näringslivet och kommunen. Resultatet från pejlingen och workshopen kommer att presenteras när det är klart.

Sidan uppdaterades senast: 2018-11-19