Ansökan om vägvisning / hänvisningsskylt

Här hittar du information om hur du ansöker om vägvisning till exempelvis allmänna inrättningar, serviceanläggningar och turistiskt intressanta mål.

Kriterier för vägvisning

Trafikantens behov av vägvisning skall stå i fokus vid behandlingen av önskemålet om vägvisning. Kommunen sätter normalt inte upp vägvisningsskyltar till enskilda verksamheter. Vägvisning är inte till för att användas i reklamsyfte. Gatunamnsskylten ska vara så tydlig att man kan hitta med hjälp av den. Vägvisningen ska ske på ett enhetligt, konsekvent och lättförståeligt sätt och mängden av information måste begränsas.

Vägvisning kan göras till exempelvis allmänna inrättningar, geografiska områden och större målpunkter.

Vem beslutar

  • Gislaveds kommun ansvarar för vägvisning på det kommunala gatunätet. Kommunen beslutar inne i tätorter och på vissa andra vägar där kommunen är väghållare.
  • Trafikverket beslutar normalt på allmänna vägar utanför tättbebyggt område och större genomfartsvägar. Om vägvisning önskas på det statliga vägnätet hänvisas vänligen till Trafikverket.
  • Om vägvisning beviljas är denna endast tillåten från närmaste större väg.

Så här ansöker du om vägvisning

För ansökan om vägvisning på det kommunala vägnätet, använd ansökningsblankett för vägvisning Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster., eller kontakta kommunens kontaktcenter.

Information om vägvisning på statlig väg hittar du på Trafikverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Handläggning

Vid ansökan om vägvisning på det kommunala vägnätet handlägger tekniska förvaltningen ärendet. Handläggningstiden varierar beroende bland annat på hur komplext ärendet är. Handläggaren tar beslut om vägvisning och skickar beslutet till dig. Om vägvisning beviljas godkänner du beslutet genom att återsända beställningen, som bifogas beslutet.

Förhållningsregler

  • Tekniska förvaltningen utför uppsättning och underhåll av vägmärken för vägvisning.
  • Beviljad vägvisning tas ner om verksamheten upphör. I övrigt gäller beslutet tills vidare, men det kan återkallas om förutsättningarna som legat till grund för beslutet förändras.
  • Vägvisningsskyltar utan giltiga tillstånd kan tas bort av kommunen.

Kostnad

  • Ansökan om vägvisning är avgiftsfri.
  • Den som sökt vägvisning står dock för alla kostnader som exempelvis tillverkning, uppsättning, underhåll och nedtagning av vägvisningen.

Sidan uppdaterades senast: