Brandfarlig och explosiv vara

Med brandfarlig vara avses brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor. Med explosiv vara avses explosiva ämnen samt blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller pyroteknisk effekt. 

Hantering av brandfarlig och explosiv vara regleras i Lagen om brandfarliga och explosiva varor ( SFS 2010:1011). I lagen med tillhörande förordningar beskrivs hur brandfarliga och explosiva varor ska hanteras samt när tillstånd behövs. För brandfarlig vara krävs tillstånd vid hantering över vissa mängder, medan det för sprängämnen krävs för all sorts hantering (inklusive överföring och import). Här kan du ta del av en handbok gällande tillstånd av brandfarlig vara som Myndigheten för Samhällsksydd och beredskap (MSB) har gett ut.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du ladda hem information om vad som gäller kring mängder brandfarlig vara, explosiv vara och tillstånd. Du hittar även blanketter för att söka tillstånd samt exempel på handlingar, instruktioner och handböcker.

Brandfarlig vara

De som hanterar nedanstående volymer (liter) eller mer skall ansöka om hantering av brandfarlig vara.

Hantering

Brandfarliga gaser

Extremt brandfarliga och brandfarliga aerosoler

Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C

Brandfarliga vätskor med flampunkt mellan 60 - 100 °C.

Yrkesmässig publik verksamhet

Inomhus: 2

Utomhus: 60

100

100

10 000

Yrkesmässig icke publik verksamhet, inomhus

250

500

500

10 000

Yrkesmässig icke publik verksamhet, utomhus

1 000

3000

3 000

50 000

Icke yrkesmässig hantering

Gasol: 60

Andra gaser:10

100

100

10 000

Checklista innan ansökan

 • Kontrollera att du behöver tillstånd
  Tillståndspliktiga mängder framgår i tabellen ovan.
 • Bilagor
  Se till att ha de bilagor som måste skickas med ansökan redo. Obligatoriska bilagor är: riskutredning, situationsplan och ritningar. För öppen hantering av brandfarlig krävs dessutom en klassningsplan.
 • Föreståndare
  Det måste finnas minst en föreståndare för hanteringen. Här kan du läsa mer information om föreståndares ansvar och uppgifterPDF
 • Underskrift
  Ansökan ska signeras av en firmatecknare eller behörigt ombud. Signering sker med bank-id i slutet av ansökan.

E-tjänst - Tillstånd för brandfarlig vara

Explosiv vara

Tillstånd för hantering av explosiv vara söks på blanketten nedan. Läs igenom dokumentet Instruktion ansökan explosiv vara innan ansökan påbörjas.

KONTAKTCENTER

Telefon till vår kommunvägledning: 0371-810 00, öppet helgfria vardagar mellan klockan 8 och 16.

Ställ en fråga länk till annan webbplats
Lämna en synpunktlänk till annan webbplats
Gör en felanmälanlänk till annan webbplats
Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handlinglänk till annan webbplats)

Mer kontaktinformationlänk till annan webbplats

Sidan uppdaterades senast: 2021-04-09